Haastattelussa viidennen levynsä julkaiseva Pintandwefall

Njas­san vie­raa­na naa­mioneli­kon Cra­zy Pint ja Cu­te Pint.

La­taa

Stu­dios­sa ru­pa­tel­tiin Pin­tand­we­fal­lin vii­den­nen le­vyn syn­typ­ro­ses­sis­ta, jo­ka si­säl­si ai­na­kin yh­den rai­dan ver­ran tuot­ta­ja Ris­to Yli­här­si­län kun­nioit­ta­mis­ta nyrk­ke­jä il­maan hei­lu­tel­len. Kuun­te­le yk­si­tyis­koh­dat pod­cas­tis­ta!