Tietosuoja

Käyttämällä kotisivujamme tai Radio Helsinki applikaatiota hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen ehdot ja evästeiden käytön.

 

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Kilpailuiden yhteydessä keräämme tarvittavat yhteystiedot, joita ovat yleensä nimi ja sähköpostiosoite, joskus myös puhelinnumero. Sosiaalisen median kilpailuihin osallistutaan profiilin kautta. Kysymme voittajan yhteystiedot yksityisviestillä, muiden tietoja emme kerää talteen.

Rekisteröidyn suostumuksella lähetettävää viestintää varten keräämme sähköpostiosoitteen.

Studioon lähetetyistä viesteistä keräämme viestin lisäksi IP-osoitteen.

Tämän lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten Google Analytics -palvelulla. Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja ovat esim.  käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

 

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään.

 

3. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Voimme käsitellä kerättyjä tietoja pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen
Palvelujen toteuttaminen
Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
Markkinointi
Mielipide- ja markkinatutkimukset
Analysointi ja tilastointi
Muut vastaavanlaiset käyttötarkoitukset
Mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen

 

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Kilpailuihin ja studioon lähetettyihin viesteihin liittyvät tiedot säilytämme verkkosivustomme WordPress-hallintapaneelissa

Google Analytics-palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analytics -palvelun tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin tai henkilöön.

 

5. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kilpailuihin osallistuneiden tiedot poistamme voittajan valinnan ja palkinnon toimittamisen jälkeen, ellei rekisteröity ole kilpailun yhteydessä antanut erillistä suostumusta säilyttää tietoja markkinointitarkoitukseen. Studioon lähetettyjä viestejä poistamme muutamia kertoja vuodessa.

 

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu Livelaboratorio Oy:n työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Livelaboratorio Oy pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Kolmannen osapuolen järjestämissä kilpailuissa luovutamme voittajien tiedot kilpailun järjestäjälle. Muissa tapauksissa emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset salasanat sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

 

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytic -palvelun tilastointia varten.

 

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkastaa, poistaa, oikaista, rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä. Lisäksi käyttäjällä on pyynnöstä oikeus siirtää ja peruuttaa suostumus käsittelyyn sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

 

YHTEYSTIEDOT

Livelaboratorio Oy
Y-tunnus 2704602-5
Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki
Puhelinnumero 044 022 3007
Sähköposti info@livelaboratorio.fi
Y-tunnus: 2279758-3

Yhteys tietosuojavastaavaan:

e-mail: support@livelaboratorio.fi