Liity Ystäväklubiin

ON AIR

Kippis!

...

Helatorstaina selvitetään mi­ten olui­ta ar­vioi­daan ne­tis­sä ja mil­lai­sil­la net­ti­si­vuil­la? On­ko jo ole­mas­sa eri­lai­sia olui­den ar­vioin­ti­pal­ve­lu­ja mo­bii­lis­sa ja mik­si nii­tä käy­te­tään? Vie­rai­na Pint Plea­se -so­vel­lu­tuk­sen in­no­voi­ja Ju­ha Karp­pi­nen se­kä olui­den reit­taa­ja Ti­mo Kli­moff. Sa­mal­la mais­tel­laan red ale -o­lui­ta ja nii­den kans­sa gril­li­kau­den alun kun­niak­si lak­rit­si­ko­la-pos­su­rib­se­jä. Studiossa Aniko Lehtinen ja Ikke Ikeläinen.

AJANKOHTAISTA