Matti Nives

Mat­ti Ni­ves kiin­nos­tui jaz­zis­ta kuul­tuaan kuu­laa­na syys­päi­vä­nä ka­dul­la kä­vel­les­sään kuu­lok­keis­taan Can­non­ball Ad­der­leyn kap­pa­leen Au­tumn Lea­ves, jos­sa eri­tyi­ses­ti Mi­les Da­vi­sin te­rä­vä ryt­mik­kyys is­ki ta­jun­taan. Elet­tiin kan­net­ta­vien CD-soi­tin­ten ai­kaa. Ny­kyään Ni­ves luot­saa mo­ni­puo­li­ses­ti mu­siik­ki­alal­la toi­mi­vaa We Jazz -y­ri­tys­tään ja pe­laa jää­kiek­koa EHK:n ri­veis­sä.

Matti Nivestä kuullaan tiistaisin klo 11–13.

Sunnuntain Jazz kiinnostaa -ohjelma on tauolla.

Instagram @nivespics.

Twitter @nivestweets.

Jazz kiinnostaa Facebookissa.

 

Ohjelmat