Edu Kehäkettunen

Edu Ke­hä­ket­tu­nen on ol­lut pät­kä­töis­sä me­dia-alal­la lä­hes ko­ko 2000-lu­vun ajan. Kaik­ki läh­ti liik­keel­le muu­ta­mal­la Ra­dio Ma­fiaan teh­dyl­lä haas­tat­te­lul­la 90-lu­vun lo­pul­la, jon­ka jäl­keen mat­ka jat­kui MoonTV:l­le, Bassoradiolle ja selostamaan HIFK:n jääkiekko-otteluita radioon. Hän on dub­annut ur­hei­luoh­jel­maa, äpä­röinyt fes­ta­reil­la, kään­tänyt yk­sit­täi­siä tv-oh­jel­mia eng­lan­nis­ta suo­mek­si ja kaik­kea muu­ta sii­nä si­vus­sa.

Ra­dio Hel­sin­gin kelk­kaan Edu hyppäsi al­ku­vuo­des­ta 2013. Ka­na­val­la hän te­ki va­jaan vuo­den laa­tu­mu­sii­kin eri­kois­oh­jel­maa Edu Eet­te­reis­sä, jos­sa soi­tet­tiin ryt­mi­mu­siik­kia hip­ho­pis­ta hou­seen, sou­lis­ta funk­kiin, ita­los­ta dis­coon ja niin edel­leen. Tä­män li­säk­si hän on teh­nyt eri­lai­sia juon­to­teh­tä­viä, ol­lut muu­ta­mal­la mu­sa­vi­deol­la, teh­nyt vä­hän mu­saa ja to­he­loi­nut Sta­dis­sa vii­mei­set 15 vuot­ta.

Edu Kehäkettunen taajuudella DJ Didierin kanssa torstaisin klo 22-01 ja on-demandina silloin, kun sinulle sopii!

Instagram @edumania2017.

Ohjelmat