Ohjelma: Nollahypoteesi

9.11.2017

Voiko intuition valjastaa tietoiseen käyttöön?

Mikä on intuition rooli luovassa työssä? Voiko päätöksenteossa luottaa intuitioon? Entä voiko intuitiota hyödyntää tieteellisessä työssä?

Nollahypoteesissa syvennytään intuitioon. Vieraana Annilla on tutkija Asta Raami, jolla on tausta kasvatustieteissä ja graafisessa suunnittelussa.

Innerversityn nettisivut