Ohjelma: Vaiheessa

10.12.2014

Välinpitämättömyys

Mi­li Kaik­ko­sen vie­raa­na Isa Me­ri­kal­lio-Nie­mi­nen, jon­ka kans­sa kes­kus­tel­laan sii­tä, kuin­ka ol­la vil­pit­tö­mäs­ti vä­lin­pi­tä­mä­tön.