Ohjelma: Vaiheessa

17.9.2014

Suru

play / pause Lataa MP3
Jakson linkki kopioitu leikepöydälle!
Linkin haku epäonnistui!
Haetaan jakson linkkiä...

Mi­li Kaik­ko­sen vie­raa­na on Ter­ho­ko­din yli­lää­kä­ri Ju­ha Hän­ni­nen, jon­ka kans­sa pu­hu­taan su­rus­ta. Kuo­le­ma, su­ru ja luo­pu­mi­nen ei­vät ole help­poa aja­tel­ta­vaa. On­ko su­ru pro­ses­si? Mi­tä ih­mi­set miet­ti­vät, kun ai­kaa on jäl­jel­lä vain vä­hän? Hän­ni­nen ker­too myös työs­tään ja sii­tä, mi­tä miel­tä hän on eu­ta­na­siaan liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä.