Ohjelma: Vaiheessa

26.11.2014

Kateus

play / pause Lataa MP3
Jakson linkki kopioitu leikepöydälle!
Linkin haku epäonnistui!
Haetaan jakson linkkiä...

Mi­tä ka­teus on ja mik­si si­tä on niin älyt­tö­män vai­keaa myön­tää it­ses­sään? Mik­si ka­teu­den koh­tee­na voi ol­la niin kur­jaa? On­ko ku­kaan oi­keas­ti ka­teu­den ylä­puo­lel­la, ja mi­tä eroa sil­lä on mus­ta­suk­kai­suu­teen? Mi­li Kaik­ko­sen vie­raa­na lo­go­te­ra­peut­ti, kir­jai­li­ja ja He­sa­rin net­ti­ko­lum­nis­ti Eli­na Tans­ka­nen.