Ohjelma: Nollahypoteesi

23.11.2017

Altistaako nyky-yhteiskuntamme mielenterveysongelmille?

Onko nettipornosta meille haittaa? Miten kulttuuri vaikuttaa psykiatrisiin sairauksiin? Tämänkertaisessa Nollahypoteesin jaksossa syvennytään mielenterveyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin yhdessä psykiatriksi erikoistuvan lääkärin, väitöskirjatutkija Jani Kajanojan kanssa.

Kajanojan blogitekstejä:

Porno ja luonnolliset addiktiot

Altistaako yhteiskuntamme mielenterveysongelmille?

Psykiatrisen diagnostiikan haasteet ja uudet tuulet