Ohjelma: Vaiheessa

7.1.2015

Alkoholismi

play / pause Lataa MP3
Jakson linkki kopioitu leikepöydälle!
Linkin haku epäonnistui!
Haetaan jakson linkkiä...

Mi­tä ta­pah­tuu, kun myön­tää al­ko­ho­li­on­gel­man it­sel­leen ja jou­tuu koh­taa­maan elä­män ja ih­mi­set ve­si­sel­vä­nä vuo­sien se­koi­lun jäl­keen? Mi­tä do­kaa­mi­sel­la pae­taan ja mi­tä jat­ku­van ryyp­pää­mi­sen taak­se saat­taa pii­lou­tua? Mik­si kan­nat­tai­si lo­pet­taa? Mi­li Kaik­ko­sen vie­raa­na So­be­ris­mia -b­lo­gin ja -kir­jan kir­joit­ta­ja Tee­mu Suo­mi­nen.