Ohjelma: Nollahypoteesi

30.11.2017

Äänestääkö nykykuluttaja klikkaamalla?

Mitä riskejä ja mahdollisuuksia kuluttajadatan keräämisellä on tulevaisuudessa? Onko yksityisyys enää mahdollista, jos kaikesta jää jälki?

Näihin kysymyksiin syvennytään tällä kertaa Nollahypoteesissa. Studiossa vierailee kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Mika Pantzar.

Kuluttajakansalainen datataloudessa