Teemu Kostamo

Tee­mu Kos­ta­mo on Ra­dio Hel­sin­gin tekniikan päällikkö.

Teemua voi lähestyä sähköpostitse: etunimi.sukunimi@radiohelsinki.fi.

Teemu on opintovapaalla, jonka aikana Radio Helsingin tekniikasta vastaa Benjamin Lehti etunimi.sukunimi@radiohelsinki.fi.