Radio Helsingin asiakasrekisteriseloste

Radio Helsingin asiakasrekisteriseloste

Kaupunkitarinat Oy
Y-tunnus 2579927-7
Radio Helsinki
Työpajankatu 2 a 1
00580 Helsinki
palaute(at)radiohelsinki.fi
+358 50 3747 446

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Aleksi Pahkala, Radio Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Radio Helsinki käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, maksunvalvontaan, vastatakseen kuluttajien lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Radio Helsinki käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot:

-etunimi
-sukunimi
-sähköpostiosoite
-puhelinnumero

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

- sopimusnumero
- asiakastilatiedot
- hintatieto
- maksutapatieto
- suoramarkkinointikielto
- reklamaatiot ja muu yhteydenpito

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään kuluttajilta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka kuluttajien muun erillisen suostumuksen perusteella. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteristä saatavia tietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Radio Helsingin yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Radio Helsingin toimeksiannosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Radio Helsingin tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten salauksin, huomioiden kuitenkin toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Radio Helsingin verkkopalvelun yleiset käyttöehdot