Haastattelussa yhteiskiertueelle lähtevät brittiviulisti Christian Garrick, Yona ja tuottaja Maria Luts

Kol­mik­ko yh­dis­tää voi­man­sa Tan­go Ala­ku­lo -ni­mi­ses­sä mo­ni­tai­teel­li­ses­sa pro­jek­tis­sa.

La­taa

Per­jan­tai­na Sa­voy-teat­te­ris­sa kan­ta­esi­tyk­sen­sä saa­va Tan­go Ala­ku­lo on pe­rin­tei­sen mu­siik­ki­esi­tyk­sen raa­me­ja ra­vis­te­le­va esi­tys, jos­sa yh­dis­ty­vät mu­sii­kin li­säk­si tans­si, näyt­te­le­mi­nen ja de­sign. Stu­dios­sa kes­kus­tel­tiin kier­tueen li­säk­si muun muas­sa mu­siik­ki­gen­reis­tä ja ho­bi­teis­ta.

Kuun­te­le pod­cast!

Ps. Ret­kue kei­kal­la G Li­ve­la­bis­sa tä­nään kes­ki­viik­ko­na!