Romaanien rikokset kumpuavat ihmissuhteiden jännitteistä

Suu­res­sa he­sa­lai­ses­sa kir­ja­ker­hos­sa vie­rai­li dek­ka­ri­kir­jai­li­ja Ou­ti Pak­ka­nen.

La­taa

Pak­ka­nen ja Ta­ru To­rik­ka poh­ti­vat, mi­ten kau­pun­ki ja sen kult­tuu­ri on muut­tu­nut 1970-lu­vun alus­ta. Pak­ka­sen ro­maa­nit ovat suo­ma­lai­sit­tain har­vi­nai­sia kes­kit­tyes­sään ku­vaa­maan kau­pun­ki­lai­sen kes­ki­luo­kan pääl­tä­päin miel­lyt­tä­vää elä­män­me­noa. Dek­ka­ris­ti on tal­len­ta­nut mo­nen vuo­si­kym­me­nen tyy­lin, ta­vat ja tot­tu­muk­set ruo­ka- ja juo­ma­kult­tuu­ris­ta työ­elä­män mur­rok­siin, pu­he­ta­poi­hin ja pu­keu­tu­mist­ren­dei­hin.

Kuun­te­le pod­cast!