Radio Helsingin aamuissa tieteen kuumimmat menovinkit!

Kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin jär­jes­tet­tä­vän Tie­teen päi­vät -ta­pah­tu­man tuot­ta­ja Man­di Ver­mi­lä vie­rai­li stu­dios­sa tiis­tai­na.

La­taa

Ra­dio Hel­sin­gin aa­mu­jen Emil Jo­hans­son ja Jo­han­na Storck aloit­ti­vat aa­mun Man­di Ver­mi­län ja tie­teen pa­ris­sa. Suo­men suu­rim­man, Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa jär­jes­tet­tä­vän tie­de­ta­pah­tu­man vuo­den 2017 tee­ma on va­paus. Stu­dios­sa ju­tel­tiin muun muas­sa sii­tä, mil­lais­ta va­paus on tie­tees­sä ja jou­tuu­ko tut­ki­ja koh­taa­maan vi­ha­pu­het­ta.

Kuun­te­le Man­din tär­pit Tie­teen päi­vil­le!