Tämän tutun Facebook-sivun perustaja kävi kohuradion studiossa - kuuntele haastattelu tällä helpolla ranneliikkeellä!

Ra­dio Hel­sin­gin aa­mu­jen vie­raa­na Kli­kin­sääs­tä­jän pe­rus­ta­ja Lau­ri Skön.

La­taa

Lau­ri Skön kä­vi stu­dios­sa jut­te­le­mas­sa Emil Jo­hans­so­nin ja Jo­han­na Storc­kin kans­sa klik­ki­jour­na­lis­mis­ta ja Kli­kin­sääs­tä­jä-si­vun rä­jäh­dys­mäi­ses­tä kas­vus­ta.

Ku­lu­van vii­kon ai­ka­na Ra­dio Hel­sin­gis­sä ih­me­tel­lään vii­me vuo­den jär­jet­tö­mim­piä klik­kiot­si­koi­ta.

Kuun­te­le!