Tasavallassa vieraana vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara

Edus­kun­nan jät­tä­vä Soi­nin­vaa­ra on juu­ri jul­kais­sut Jää­­hy­­väi­­set edus­­kun­­nal­­le -kir­­jan.

La­taa

Vil­­le Blå­­fiel­­din vie­­raa­­na edus­­kun­­nan jät­­tä­­vä kan­­sa­­ne­­dus­­ta­­ja, Jää­­hy­­väi­­set edus­­kun­­nal­­le -kir­­jan juu­­ri jul­­kais­­sut Os­­mo Soi­­nin­­vaa­­ra (vihr).