Käyttöehdot

Yleistä tietoa verkkopalvelusta

Kiitos, että vierailet Radio Helsingin verkkopalvelussa!

Radio Helsingin verkkopalvelun (myöhemmin ’Palvelu’) tarkoituksena on toimia Radio Helsinki -radiokanavan digitaalisena sisarmediana ja kuuntelukanavana, tuoda käyttäjien ulottuville sekä toimituksellista että kaupallista sisältöä sekä markkinointiviestintää, toimia yhtenä digitaalisena kanavana Radio Helsingin Ystäväklubille, sekä yleisesti edistää kaupunkikulttuuria.

Palvelun omistaja ja ylläpitäjä

Kaupunkitarinat Oy
Y-tunnus 1093944-1
Radio Helsinki
Työpajankatu 2 a 1
00580 Helsinki
palaute(at)radiohelsinki.fi
+358 50 3747 446

Palvelun käyttö

Palvelun käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa saatavilla oleviin lisäpalveluihin voi liittyä erillisiä ehtoja, jotka ilmenevät kunkin lisäpalvelun yhteydessä. Lisäpalvelut voivat olla vastikkeellisia tai vastikkeettomia, ja ne voivat olla Radio Helsingin ja/tai kolmannen osapuolen tarjoamia.

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Alaikäisen käyttäjän tulee varmistua siitä, että hänen huoltajansa sallii Palvelun käyttämisen ja on tietoinen näiden käyttöehtojen sisällöstä. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua siten, että käytöstä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, Radio Helsingille tai muille käyttäjille.

Palveluun rekisteröityminen

Palvelun tietyt ominaisuudet vaativat rekisteröitymisen. Käyttäjällä saa olla Palvelussa vain yksi voimassa oleva käyttäjätunnus, ja käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä oikeat yhteystietonsa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin.

Radio Helsingillä on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä määräajaksi tai poistaa käyttäjätili kokonaan epäasiallisen käytöksen vuoksi tai muun syyn takia. Mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoitetaan asianomaisille viranomaistahoille.

Palvelun sisältö

Palvelun sisällön omistaa ja sisällöstä vastaa Radio Helsinki tai kolmannet osapuolet. Radio Helsingillä on oikeus muokata tai poistaa mitä tahansa, myös käyttäjien tuottamia, sisältöjä ilman ennakkovaroitusta.

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Radio Helsingillä tai sen sopimuskumppaneilla. Palvelun sisällön tai sisällön osan kopioiminen, lainaaminen tai kaupallinen hyödyntäminen ilman Radio Helsingin tai kolmannen osapuolen nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Vastuunrajoitukset

Radio Helsinki ei vastaa Palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai muuten virheettömästi. Radio Helsinki ei myöskään vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Radio Helsingillä on oikeus muuttaa Palvelua joko osittain tai kokonaan, muuttaa Palvelun maksuttomia osia maksullisiksi, sekä poistaa Palvelu osittain tai kokonaan käytöstä väliaikaisesti tai pysyvästi. Muutokset voidaan tehdä ilman ennakkovaroitusta, eikä muutoksista synny korvausvelvollisuutta Palvelun käyttäjille.

Radio Helsinki ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta, joka saattaa johtua Palvelun, sen sisältämien lisäpalveluiden tai muiden sisältöjen käyttämisestä.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.8.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Radio Helsingillä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Rekisteriseloste