Torstaina herätään performanssitaiteen kanssa

Mad Hou­se Hel­sin­gin tuot­ta­ja Ka­ti Pa­lo­kan­gas vie­rai­lee Ra­dio Hel­sin­gin aa­muis­sa klo 10.

Emil Jo­hans­so­nin ja Jo­han­na Storc­kin seu­rak­si saa­puu per­for­mans­si- ja esi­tys­tai­teen ta­lon Mad Hou­sen tuot­ta­ja Ka­ti Pa­lo­kan­gas. Su­vi­lah­den Tii­vis­tä­mös­sä toi­mi­van Mad Hou­sen nel­jäs kau­si avaa tu­le­va­na per­jan­tai­na oven­sa ja pi­tää ne au­ki 23­.4­. saak­ka. Vuo­den 2017 oh­jel­ma pi­tää si­säl­lään yh­teen­sä 17 teos­ta, joi­den kan­ta­va­na tee­ma­na on tai­tei­li­joi­den kiin­nos­tus ke­hoon ja in­hi­mil­li­syy­teen.

Kat­so kes­ki­vii­kon muu oh­jel­ma täs­tä!