Mikko Mattlarin Stadin diskohistoria nyt myös kirjana!

Sta­din dis­ko­his­to­ria ker­too dis­ko­jen var­hais­vai­heis­ta Hel­sin­gin seu­dul­la. Kir­ja kä­sit­te­lee vuo­sia 1966-88. Tue pro­jek­tin Me­se­naat­ti-kam­pan­jaa!

Kir­ja poh­jau­tuu osit­tain Ra­dio Hel­sin­gis­sä 2014–15 pyö­ri­nee­seen Sta­din dis­ko­his­to­ria -oh­jel­maan, mut­ta puo­let kir­jan haas­tat­te­luis­ta on en­nen­jul­kai­se­mat­to­mia. 

Kos­ka kat­ta­val­le kir­jal­le ei löy­ty­nyt kau­pal­lis­ta kus­tan­ta­jaa, jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan tuo­tot käy­te­tään kir­jan pai­no­ku­lui­hin ja va­lo­ku­vien jul­kai­su­kus­tan­nuk­siin. Mi­ni­mi­ta­voit­tee­na on 1600 eu­roa. Tue kam­pan­jaa täs­tä ja kuun­te­le Sta­din dis­ko­his­to­riaa ala­puo­lel­ta.

Muu­ta­ma jak­so ohes­sa:

Kuun­te­le Sta­din dis­ko­his­to­rian jak­so, jos­sa vie­raa­na DJ Ma­ke.

Sta­din dis­ko­his­to­rias­sa vie­raa­na To­ni Ran­ta­nen eli DJ Lil' To­ny.

Mik­ko Matt­la­rin vie­raa­na myös DJ Jok­ke.

Li­sää jak­so­ja löy­tyy Ra­dio Hel­sin­gin ko­ti­si­vul­ta!