Viikon kirja: Markus Leikola - Uuden maailman katu (WSOY)

Vuo­den vii­mei­nen Vii­kon kir­ja vie eri­lais­ten san­ka­rei­den mu­ka­na mat­kal­le lä­pi ai­ko­jen.

Vuo­den vii­mei­nen Vii­kon kir­ja on hen­gäs­tyt­tä­vä ja rie­mas­tut­ta­va 900-si­vui­nen lu­ku­pa­ket­ti. Sii­nä seik­kai­le­vat to­del­li­set ja fik­tios­ta tu­tut suur­mie­het näyt­tä­mö­nään vii­me vuo­si­sa­dan maail­man polt­to­pis­teet. Kir­jan si­vuil­la seik­kai­lee to­si­elä­män suur­hen­ki­löi­tä tai ai­na­kin hei­tä ko­vas­ti muis­tut­ta­via hah­mo­ja ai­na Roo­se­vel­tis­ta Ga­ga­ri­niin. Ta­ri­nas­sa hy­päh­te­lee myös fik­tii­vi­siä in­ter­teks­tuaa­li­sia san­ka­rei­ta.

Kir­jan kir­joit­ta­ja Mar­kus Lei­ko­la on vie­raa­na il­lan Suu­res­sa he­sa­lai­ses­sa kir­ja­ker­hos­sa k­lo 20-21!

#r­haa­mut -va­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa on tut­tuun ta­paan jaos­sa Vii­kon kir­jo­ja. Ota siis lois­ta­va ku­va aa­mus­ta­si, la­taa se net­tiin hash­ta­gil­la #r­haa­mut ja olet mu­ka­na kil­pai­lus­sa!