Viikon kirja: Karl Ove Knausgård - Syksy ja Talvi -romaanit (Like)

Vii­kon kir­ja­na on uut­ta Knausgår­dia! Suu­res­sa he­sa­lai­ses­sa kir­ja­ker­hos­sa­kin kes­kus­te­lua Knausgår­dis­ta kir­jai­li­ja Ju­ha It­ko­sen ja Ima­ge-leh­den toi­mi­tus­pääl­lik­kö Nik­las Thess­lun­din kans­sa.

Mas­sii­vis­ten Tais­te­lu­ni-sar­jan ro­maa­nien jäl­keen Karl Ove Knausgård vaih­taa tyy­li­la­jia mut­ta py­syy tii­viis­ti oman elä­män­sä tar­kas­te­li­ja­na. Vuo­den­ai­ka -sar­jan kak­si en­sim­mäis­tä osaa on omis­tet­tu (syn­ty­mät­tö­mäl­le) lap­sel­le, jol­le Knausgård avaa ja se­lit­tää ha­vain­to­jaan maail­mas­ta. Knausgår­din uu­des­ta lin­jas­ta kes­kus­tel­laan myös il­lan Suu­res­sa he­sa­lai­ses­sa kir­ja­ker­hos­sa (k­lo 20-21), jos­sa vie­rai­le­vat kir­jai­li­ja Ju­ha It­ko­nen ja Ima­gen toi­mi­tus­pääl­lik­kö Nik­las Thess­lund.

Oh­jel­man juon­taa Ta­ru To­rik­ka.

Voi­ta it­sel­le­si Vii­kon kir­ja osal­lis­tu­mal­la #R­haa­mut-va­lo­ku­va­kil­pai­luun. Ota ku­va aa­mus­ta­si, li­sää #r­haa­mut-tun­nis­te ja olet mu­ka­na kil­pai­lus­sa!