Radio Helsingin kauppa on uudistunut!

Mi­kä oli­si­kaan täy­del­li­sem­pi isän­päi­vä­lah­ja kuin uu­si Pas­ka­lis­ta-pai­ta isu­kil­le? Tai eh­kä sa­teen­kaa­ren­vä­ri­nen pea­ce-pai­ta? Klik­kaa it­se­si os­tok­sil­le Ra­dio Hel­sin­gin uu­teen kaup­paan. Kau­pas­ta löy­dät uu­sia hie­no­ja pai­to­ja ja ju­lis­tei­ta mo­nis­sa eri vä­reis­sä ja kai­ken ko­ko­si­na, per­heen jo­kai­sel­le jä­se­nel­le löy­tyy var­mas­ti jo­ta­kin!

Klik­kaa it­se­si os­tok­sil­le Ra­dio Hel­sin­gin uu­dis­tu­nee­seen verk­ko­kaup­paan ja tee vaik­ka tu­le­vas­ta isän­päi­väs­tä en­tis­tä peh­moi­sem­pi! Kes­ki­vik­koon 3­.11­. klo 12 men­nes­sä tul­leet ti­lauk­set pos­ti­te­taan per­jan­taik­si ko­tiin.

Ra­dio Hel­sin­gin uu­dis­tu­nees­ta kau­pas­ta löy­dät t-pai­dat, hup­pa­ri, swea­ta­rit ja ju­lis­tei­ta. Pai­to­ja löy­tyy nais­ten, mies­ten ja las­ten ko'ois­sa ja useis­sa eri vä­reis­sä.

Ys­tä­vät pu­keu­tu­vat Ra­dio Hel­sin­gin tuot­tei­siin!