Taru Torikka

Ta­ru To­rik­ka on toi­mit­ta­ja, jo­ka on kir­joit­ta­nut muun muas­sa Suo­men Ku­va­leh­teen, Oli­viaan ja Met­roon. Hän op­pi lu­ke­maan vii­si­vuo­tiaa­na ei­kä ole sit­tem­min teh­nyt juu­ri­kaan muu­ta. Hän lu­kee jat­ku­vas­ti, liian no­peas­ti ja kaik­kea dek­ka­reis­ta es­sei­siin. Kir­jal­li­suus on saat­ta­nut Ta­run vaa­ra­ti­lan­tei­siin: hän kä­ve­li lap­se­na päin kir­jas­ton hyl­lyä, tu­lok­se­na ve­ri­nen sil­mä­kul­ma. ­Myö­hem­min hän ha­keu­tui opis­ke­le­maan hu­ma­nis­ti­sia ai­nei­ta us­kot­tuaan, et­tä yli­opis­to on sel­lai­nen kuin Don­na Tart­tin, Um­ber­to Econ ja Eve­lyn Waugh’n ro­maa­neis­sa.

Taru Torikan Suuri hesalainen kirjakerho on tauolla.

Instagram @taru_t.

Twitter @tarutorikka.

Suuri hesalainen kirjakerho Facebookissa.

Ohjelmat