Niklas Aaltio

Nik­las Aal­tio toi­mii assitenttina Ra­dio Hel­sin­gis­sä ja tuottajana G Livelabissa.

Mu­sik­kia ra­kas­ta­va nuo­ri (nuorehko) po­jan­kol­li on eh­ti­nyt työs­ken­nel­lä myös le­vy­kau­pas­sa sekä le­vy-yh­tiös­sä. Niklasta kuullaan myös Korkeajännite-ohjelmassa 11.1. alkaen!

Niklasta voi lähestyä sähköpostitse: etunimi.sukunimi@radiohelsinki.fi.

Ohjelmat