Meri-Tuuli Lindström

Me­ri-Tuu­li Lind­ström on kok­ki, ruo­kas­tai­laa­ja ja keit­to­kir­jai­li­ja. Me­ri-Tuu­li in­nos­tuu uu­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta ja fres­seis­tä mauis­ta, mutta lähinnä sydäntä ovat juustot, makkarat, etikka ja vaalea leipä. Hän asuu Itä-Hel­sin­gis­sä ja työs­ken­te­lee Sil­ta­mäes­sä, jo­ten Hel­sin­gin veh­reil­lä lä­hiöil­lä ja sa­la­pai­koil­la on eri­tyi­nen paik­ka hä­nen sy­dä­mes­sään. Yti­meen tul­laan sitten syö­mään ja juo­maan hy­vin sekä fiilis­te­le­mään pie­nen suu­ren kir­kon me­noa.

Meri-Tuuli Lindström taajuudella joka maanantai klo 18–19 ohjelmassa Ruokatunti.

Ohjelman tarjoaa Stockmann ja Helsingin kaupunki.

Ohjelmat