4.4.2017

Keitä ovat Helsingin pormestariehdokkaat ja mitä pormestari tekee?

Radio Helsinki kokosi Helsingin kuntavaaleista ja pormestarimallista helposti lähestyttävän infopaketin. Kuuntele vielä Ville Blåfieldin pormestaritentit, ja olet valmis vaaleihin.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on paraikaa käynnissä, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta. Kaupunginvaltuusto on Helsingin ylin päättävä taho, joka valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleilla. Valtuustossa on 85 jäsentä, jotka edustavat eri puolueita ja poliittisia ryhmiä. Kuntavaaleilla valittu valtuusto puolestaan valitsee Helsingin ensimmäisen pormestarin. Mutta mistä uudessa pormestarimallissa on kyse ja miten kuntavaaleissa annettu ääni vaikuttaa?

Helsingin johtaminen uudistuu, ja niin uudistuu myös kaupunkiorganisaatio. Uudistuksen tavoitteena on saada kuntavaalitulos heijastumaan aiempaa selvemmin kaupungin johtamiseen, demokratian toteutumiseen, vahvistaa valtuuston roolia sekä parantaa asukaslähtöisyyttä ja tuottavuutta kaupungin toiminnassa. Pormestarimalli myös erottaa virkamiehet ja poliitikot entistä selvemmin.

Apulaiskaupunginjohtajan virat lakkaavat olemasta, kun pormestarimalli astuu voimaan kesäkuun alussa. Erona kaupunginjohtajan toimenkuvaan pormestari johtaa kaupunginhallitusta ja osallistuu siellä poliitikkona myös päätöksentekoon. Nykyisen mallin yhtenä ongelmana on pidetty sitä, että luottamustehtävä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa on pitänyt hoitaa siviilityön lisäksi. Uudessa mallissa pormestari ja neljä apulaispormestaria ovat päätoimisia, palkallisia luottamushenkilöitä.

Äänestäjät eivät siis suoraan valitse Helsingin pormestaria. Suurimmat puolueet ovat kuitenkin sopineet, että kuntavaaleissa eniten ääniä saavuttaneen puolueen ehdokas valitaan pormestariksi. Kuntavaaleissa annettu ääni menee siis myös puolueen pormestariehdokkaalle. Ehdokkaan on saavutettava vaaleissa vähintään varavaltuutetun paikka, jotta hänet voidaan valita pormestariksi. Jos valtuustossa ei synny yhteisymmärrystä pormestarin valinnasta, on lain mukaan järjestettävä vaalit. Suurimman puolueen paikasta kilpailevat gallupien mukaan Vihreät sekä Kokoomus.

Helsingin pormestariehdokkaita on yksitoista: Paavo Arhinmäki (Vas.), Eva Biaudet (RKP), Mika Ebeling (KD), Tuula Haatainen (SDP), Laura Kolbe (Kesk.), Mika Raatikainen (PS), Anni Sinnemäki (Vihr.) ja Jan Vapaavuori (Kok.), Harri Lindell (sit.), Kim Sjöström (Lib.) ja Yrjö Hakanen (SKP). VIlle Blåfieldin 15 kysymyksen pormestaritentti selvitti, minkälaisia helsinkiläisiä pormestariehdokkaat ovat.

 

Laura Kolbe (Kesk.) ei koskaan unohda Cisse Häkkisen kitarasooloja Pohjois-Haagan nuorisotalolla 70-luvun alussa. Eva Biaudet’n (RKP) mielestä Etu- ja Taka-Töölön raja kulkee Tukholmankadulla.

 

Paavo Arhinmäki (Vas.) muisteli lapsuutensa juhannusöiden pyörämatkoja kotiin, kun yhtään autoa tai ihmistä ei tullut vastaan. Anni Sinnemäki (Vihr.) puolestaan kertoi palanneensa lukioikäisenä juhlista kotiin hiomavaunun kyydissä.

 

Mika Raatikaisen (PS) mielestä pähkinäkuukkelit osaisivat väistää Östersundomin metroa. Tuula Haatainen (SDP) kertoi pelkäävänsä liian pimeitä lenkkipolkuja.

 

Yrjö Hakanen (SKP) kertoi vaikuttuneensa Helsingin keskuspuistoa rakentamiselta puolustaneesta ihmismäärästä. Mika Ebeling (KD) haluaisi edistää enemmän suomalaista kulttuuria.

 

Harri Lindell (sit.) ei huomauta, jos joku tulee uimahallin saunaan uima-asussa. Jan Vapaavuoren (Kok.) mielestä Helsinki on Suomen ainoa jonkintyyppinen metropoli.