21.2.2017

Suuri hesalainen kirjakerho siirtyy keskiviikon alkuiltaan

Suuri hesalainen kirjakerho siirtyy tiistai-illasta keskiviikkoon 1. maaliskuuta alkaen.

Suuri hesalainen kirjakerho huipentaa Radio Helsingin kirjoille omistetun keskiviikkopäivän. Intohimoinen keskusteluohjelma su­kel­taa kir­jal­li­suu­den maail­maan kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta kul­mis­ta. Ker­hos­sa in­toil­laan niin dek­ka­reis­ta kuin ko­kei­le­vas­ta ru­nos­ta ja lue­taan es­sei­tä sii­nä mis­sä hep­pa­kir­jo­ja­kin. Oh­­jel­­maa ve­­tä­ä va­paa kult­tuu­ri­toi­­mit­­ta­­ja Ta­­ru To­­rik­­ka vie­rai­naan kiin­nos­ta­vim­mat kir­jai­li­jat ja lu­ku­tou­kat.

Ra­dio-oh­­jel­­man li­­säk­­si Suuri hesalainen kirjakerho toi­mii vilk­kaas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ja koordinoi Radio Helsingin kirjallisuussisältöjä. Kir­ja­ker­ho kut­suu ys­tä­viään myös eri­lai­siin kir­ja­juh­liin. Osallistu kirjakeskusteluun Twitterissä hashtagilla #SHK.

Oh­­jel­­man suo­je­li­ja­na toi­mii le­gen­daa­ri­nen Jörn Don­­ner.

Ta­ru To­rik­ka op­pi lu­ke­maan vii­si­vuo­tiaa­na ei­kä ole sit­tem­min teh­nyt juu­ri­kaan muu­ta. Hän lu­kee jat­ku­vas­ti, liian no­peas­ti ja kaik­kea dek­ka­reis­ta es­sei­siin. Kir­jal­li­suus on saat­ta­nut Ta­run vaa­ra­ti­lan­tei­siin: hän kä­ve­li lap­se­na päin kir­jas­ton hyl­lyä, tu­lok­se­na ve­ri­nen sil­mä­kul­ma. ­Myö­hem­min hän ha­keu­tui opis­ke­le­maan hu­ma­nis­ti­sia ai­nei­ta us­kot­tuaan, et­tä yli­opis­to on sel­lai­nen kuin Don­na Tart­tin, Um­ber­to Econ ja Eve­lyn Waugh’n ro­maa­neis­sa.

Taru Torikkaa kuullaan Suuri hesalainen kirjakerho -ohjelmassa keskiviikkoisin 1. maaliskuuta klo 18-19.